Privacyverklaring Akki Colenbrander

Privacyverklaring

De eenmanszaak Akki Colenbrander organiseert losse lessen, lesseries, trainingen en individuele sessies. In het kader van deze diensten worden persoonsgegevens verzameld. Hieronder kun je lezen welke gegevens wij verzamelen met betrekking tot onze producten en diensten en hoe wij deze informatie gebruiken, delen, bewaren en beveiligen, en welke rechten je hebt.

 

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor?

Lessen en trainingen

Bij het aanmelden voor een les, training of sessie vragen we om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor het contact, de administratieve afhandeling en om een deelnameovereenkomst met je te sluiten. Daarnaast vragen we om leeftijd, geslacht, ervaring en psychische en/of lichamelijke klachten. Deze gegevens hebben we nodig om de betreffende les of training of sessie voor te kunnen bereiden, en om te bepalen of vooraf overleg gewenst is. Bij de langere workshops hebben we ook dieetinformatie en een noodcontactnummer nodig.

Privacy algemeen

We verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens anders dan de gegevens die door de klant zelf, bewust, aan ons zijn verstrekt.

Post
Maximaal tien keer per jaar versturen we een digitale nieuwsbrief aan degenen die zich daarvoor hebben opgegeven.

 

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

Akki Colenbrander is de enige die jouw bij haar opgeslagen gegevens in kan zien.

 

Welke derde partijen zijn betrokken?

 

Wat bewaren we en hoe lang?

We bewaren de contact- en deelnamegegevens ten behoeve van onze legitieme bedrijfsbelangen, voor statistische analyses, productontwikkeling en marketingdoeleinden. Ook bewaren we waar iemand aan heeft deelgenomen. Dit bewaren we tot de eenmanszaak Akki Colenbrander ophoudt met het organiseren van trainingen, lessen en sessies.

Informatie over gezondheid, diëten en noodcontact wordt verwijderd binnen 3 maanden nadat een activiteit is afgelopen.

De e-mailadressen voor de verzending van de nieuwsbrief worden bewaard totdat je je uitschrijft voor deze dienst. Dat kan via een link onderaan de nieuwsbrief.

Wanneer de eenmanszaak Akki Colenbrander ophoudt te bestaan worden alle gegevens verwijderd met uitzondering van de wettelijke termijn voor facturen waarna deze ook worden verwijderd.

 

Beveiliging

We zullen alle passende technische en organisatorische stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van je gegevens te beschermen, zoals de wet voorschrijft en zoals we het voor onszelf ook graag zien.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via akkicolenbrander@hotmail.com.

Alle formulieren op de website worden verstuurd via een beveiligde SSL verbinding.

 

Jouw Rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te minimaliseren en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Met uitzondering van de wettelijk vastgelegde verplichtingen en termijn voor het bewaren van factuurinformatie (7 jaar).

Neem contact op met akkicolenbrander@hotmail.com voor aanpassing of verwijdering van je gegevens en voor klachten. Komen we er samen niet uit dan heb nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

| Copywright© Privacyverklaring | Akki Colenbrander | KvK 57261970 |